Major Movie ดูหนังเรื่องหนุมาน คลุกฝุ่น ( มาสเตอร์ )


หนุมาน คลุกฝุ่น ( มาสเตอร์ )

1 2 3 4 5
Major Movie ดูหนังเรื่องหนุมาน คลุกฝุ่น ( มาสเตอร์ )

ชื่อ หนุมานคลุกฝุ่น | หนุมานคลุกฝุ่น
แนว - Action
แสดง ศรราม เทพพิทักษ์ หยาดทิพย์ ราชปาล โอเด็ต เฮนเรียต แจ็คโคมิน รักษิตา จีน เคสซีเนอร์ พิศาล อัครเศรณี ชาย เมืองสิงห์ โกวิทย์ วัฒนกุล ไพโรจน์ ใจสิงห์ วรเชษฐ์ เอมเปีย เจริญพร อ่อนละม้าย สนธยา ชิตมณี เกริก ชิลเลอร์
ทีมงาน ศักดิ์ชัย ศรีบุญนาค
เข้าฉาย 12-08-2008

เรื่องย่อเรื่องหนุมาน คลุกฝุ่น
เมื่อศาสตราแห่งวิชาไสยเวทย์มหายันต์ที่เลือนหายไป จากปัจจุบันได้ตื่นขึ้นจากสงครามการแย่งชิงสิ่งล้ำค่าที่สืบทอดกันมาพร้อม ศาสตร์วิชาแด่ผู้รับช่วงดูแลเพื่อปกป้องมันจากเงื้อมมือคนโลภ ยอด ( ศรราม เทพพิทักษ์ ) ชาย หนุ่มผู้เต็มไปด้วยปมหลังในอดีต ผู้ที่สูญเสียทุกอย่างจากการแย่งชิงสิ่งล้ำค่าที่ตนต้องเป็นผู้รับหน้าที่ ดูแลรักษาและได้รับสืบทอดศาสตร์วิชาไสยะแห่งวานรเพื่อปกปัก เมื่อถูกคุกคามจากการตามหาสิ่งล้ำค่า พวกคนชั่วกำลังคืบคลานเข้ามา สร้างความเดือดร้อนไปทั่ว ความกดดันที่ยอดต้องแบกรับ ผลักดันให้เขากลายพันธ์สู่มหาวานรจึงเป็นฉายาที่มาของ หนุมานคลุกฝุ่น