วู้ดดี้เกิดมาคุย หมอพญายม วิเชียร อยู่เกตุ

วู้ดดี้เกิดมาคุย หมอพญายม วิเชียร อยู่เกตุ
ช่วงที่ 1 http://www.youtube.com/v/WHF8uxr67is
ช่วงที่ 2 http://www.youtube.com/v/Whp7Go23t1w
ช่วงที่ 3 http://www.youtube.com/v/61ZjYnO16KU