เดี่ยวไมโครโฟน 7(ช่วงที่2)ตอน10 - 16

เดี่ยวไมโครโฟน 7-10


เดี่ยวไมโครโฟน 7-11


เดี่ยวไมโครโฟน 7-12


เดี่ยวไมโครโฟน 7-13


เดี่ยวไมโครโฟน 7-14


เดี่ยวไมโครโฟน 7-15


เดี่ยวไมโครโฟน 7-16


ดูต่อช่วงที่3(ตอนที่17-24)คลิกที่นี่


.