เดี่ยวไมโครโฟน 7-25(ช่วงที่ 4) 25-29

เดี่ยวไมโครโฟน 7-25


เดี่ยวไมโครโฟน 7-26


เดี่ยวไมโครโฟน 7-27


เดี่ยวไมโครโฟน 7-28


เดี่ยวไมโครโฟน 7-29(จบ)


เดี่ยว 7.5 - พี่เต๋าครับ


MV ภาพ ประกอบเพลง ตงมง เหมียวขื่อ